Tag Archive | Słowianie

Słowianie i zioła

Słowianie i zioła

Odkryto w Bobrujsku ponad 1000-letni hełm

Odkryto w Bobrujsku ponad 1000-letni hełm

Robotnicy podczas prac budowalnych w mieście Bobrujsk na Białorusi odkryli średniowiecznych hełm. Zdaniem archeologów datowany jest na okres IX-XI wieku. Hełm jest podobny do znalezionych wcześniej w kurhanie Czorna Mohyla na Ukrainie.

Okucia pasów, Mikulčice, IX wiek

Okucia pasów, Mikulčice, IX wiek

Damskie okucia pasów z IX wiek, czasy Państwa Wielkomorawskiego. Znalezione w jednym z 2500 grobów o numerze 1735 w czeskiej miejscowości Mikulčice w kraju południowomorawskim w powiecie Hodonin, w pobliżu granicy ze Słowacją. Grodzisko Mikulčice-Valy funkcjonowało od VI do X wieku.

Odkryto na Ukrainie wczesnosłowiańską studnię sprzed ok. 1000 lat

Odkryto na Ukrainie wczesnosłowiańską studnię sprzed ok. 1000 lat

Ukraińscy archeolodzy w obwodzie żytomierskim odkryli niemal doskonale zachowaną drewnianą studnię z X wieku. Prawdopodobnie zbudowali ją Drewlanie, będący jednym z plemion wschodniosłowiańskich.

Kikimora – słowiański szkodliwy duch domowy

Kikimora – słowiański szkodliwy duch domowy

Kikimora czasem nazywana Sziszimorą, była według wierzeń słowiańskich nocnym szkodliwym kobiecym duchem domowym, która przy kądzieli przędzie koronki. Skąd pochodziła i jak wyglądała? Zapraszam do lektury.