Tag Archive | armia czerwona

75. rocznica Operacji Bagration

75. rocznica Operacji Bagration

22 czerwca 1944 roku – rozpoczęła Operacja Bagration (ros. Операция Багратион) jedna z największych ofensyw Armii Czerwonej na froncie wschodnim. Plan operacji został opracowany przez marszałka Konstantego Rokossowskiego. Od 12 lipca w operacji uczestniczyła 1. Armia Polska pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. W wyniku tej operacji Wehrmacht został odrzucony na odległość 600 km., a Grupa […]

Zdobycie Berlina 1945

Zdobycie Berlina 1945

2 maja 1945 roku – Armia Czerwona i Wojsko Polskie zdobyły Berlin – stolicę III Rzeszy. Radziecka flaga zawisła nad. Żołnierze 1. Dywizji Piechoty im.T.Kościuszki zawiesili polskie flagi w dzielnicy Tiergaten na stacji kolejowej oraz na pruskiej kolumnie zwycięstwa (Siegessäule). Jak wyglądało wieszanie flag?

71. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

71. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

27 stycznia 1945 roku – radzieckie oddziały 60. Armii 1. Frontu Ukraińskiego wyzwoliły niemiecki-nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. W Auschwitz, Birkenau i Monowitz dnia wyzwolenia doczekało około 7 tys. więźniów, oswobodzono także ok. pół tysiąca więźniów w kilku podobozach.

71. rocznica wyzwolenia Krakowa

71. rocznica wyzwolenia Krakowa

18/19 stycznia 1945 roku –  radzieckie wojska 1. Frontu Ukraińskiego marszałka Koniewa wyzwoliły Kraków spod niemieckiej okupacji. Dzisiaj przypada 71. rocznica.

Operacja wiślańsko-odrzańska 12 stycznia – 4 lutego 1945 r.

Operacja wiślańsko-odrzańska 12 stycznia – 4 lutego 1945 r.

12 stycznia 1945 roku wojska radzieckie rozpoczęły operację wiślańsko-odrzańską zwana „Ofensywą styczniową”, mającą na celu wyparcie Niemców z ziem polskich i przeniesienie działań wojennych na teren Rzeszy. W walkach brały udział jednostki 1. Frontu Białoruskiego oraz 1. Frontu Ukraińskiego, w skład tego pierwszego wchodziły polskie oddziały, 1. oraz 2. Armia Wojska Polskiego z 1. Korpusem Pancernym. […]