II Wojna Światowa

75 rocznica bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy

75 rocznica bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy

8 maja 1945 roku – miała miejsce ostateczna bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy Niemieckiej wobec zachodnich aliantów i ZSRR, tym samym zakończono II wojną światową w Europie. Do dziś istnieją dwie oficjalne daty jej zakończenia. 8 maja w państwach zachodnich i 9 maja w Rosji, a dawniej w ZSRR i państwach bloku wschodniego. Skąd wzięło to […]

75. rocznica Operacji Praskiej

75. rocznica Operacji Praskiej

6 maja 1945 roku – rozpoczęła się Operacja Praska, ostatnia europejska strategiczna operacja ofensywna Armii Czerwonej podczas II wojny światowej na froncie wschodnim. Celem tej operacji było wyzwolenie północno-zachodniej części Czechosłowacji, wsparcie powstania w Pradze oraz rozbicie resztek niemieckiej armii „Środek” feldmarszałka Schörnera. W tej operacji obok wojsk radzieckich uczestniczyli, także polscy żołnierze 2. Armii Wojska Polskiego […]

75. rocznica zdobycia Berlina

75. rocznica zdobycia Berlina

2 maja 1945 roku – Armia Czerwona i Wojsko Polskie zdobyły Berlin – stolicę III Rzeszy. Radziecka flaga zawisła nad Reichstagiem. Żołnierze 1. Dywizji Piechoty im.T.Kościuszki zawiesili polskie flagi w dzielnicy Tiergaten na stacji kolejowej oraz na pruskiej kolumnie zwycięstwa (Siegessäule). Z tego wydarzenia pozostało kilkanaście niezwykłych zdjęć.

75. rocznica bitwy pod Budziszynem

75. rocznica bitwy pod Budziszynem

21-30 kwietnia 1945 roku – stoczono bitwę pod Budziszynem pomiędzy pomiędzy 2. Armią Wojska Polskiego pod dowództwem Karola Świerczewskiego, radziecką 52. Armią i elementami 5. Armii Gwardii a wojskami niemieckimi z Grupy Armii „Środek” feldmarszałka Ferdinanda Schörnera. Była jednym z epizodów operacji łużyckiej w końcowej fazie II wojny światowej na froncie wschodnim oraz ostatnią udana […]

75. rocznica forsowania Odry i Nysy

75. rocznica forsowania Odry i Nysy

16 kwietnia 1945 roku – rozpoczęła się Operacja berlińska – jedna z ostatnich decydujących bitew na froncie wschodnim w której uczestniczyła Armia Czerwona oraz walczące u jej boku Wojsko Polskie. Pierwszym jej etapem było sforsowanie Odry i Nysy Łużyckiej W ramach 1. Frontu Białoruskiego, 1. Armia Wojska Polskiego forsowała Odrę, a w tym samym czasie […]