Ujawnienie incydentu ze spoliczkowaniem

George Patton

21 listopada 1943 roku – skandalizujący amerykański reporter Drew Pearson ujawnił tzw. Incydent ze spoliczkowaniem (ang. slapping incident) z udziałem generała George’a Pattona. Do incydentu doszło podczas letniej inwazji aliantów na Sycylię. Patton spoliczkował 2 żołnierzy hospitalizowanych w szpitalu polowym, których oskarżył o symulowanie i tchórzostwo. Ujawnienie incydentu miało wpływ na dalszy przebieg działań wojennych Armii Amerykańskiej w czasie II wojny światowej.
Czytaj dalej

Reklamy

Bracia Drozdowie. Jeden w Armii Andersa, drugi u Berlinga.

Bracia drozd 2

Po lewej Wacław Drozd, a po prawej Stanisław Drozd.

Polskie życiorysy są ciekawą kopalnią wiedzy o ludzkich losach. Ich znajomość pozwala z wielką ostrożnością podchodzić do jednoznacznych ocen wyborów takiej, a nie innej drogi życiowej. Szczególnie dotyczyło tych, którzy byli zwykłymi żołnierzami. Takimi a nie innymi wyborami rządził zwykły przypadek albo konieczność życiowa. Często w rodzinie bracia służyli w odległych od siebie ideologicznie formacjach wojskowych. A przecież ich patriotyzm kształtowany od dziecka w tej samej polskiej rodzinie był jednaki. Oto wojenna historia dwóch braci Wacława i Stanisława Drozdów. Jeden walczył w Armii Andersa, drugi w Armii Berlinga. Czytaj dalej

Ostatnie Dni Wojny – dokument

W połowie kwietniu toczyły się ostatnie walki w Europie podczas II wojny światowej, a 8 maja nastąpiło zakończenie wojny. Jak wspominają tam te wydarzenia polscy żołnierze walczący na froncie zachodnim, a jak żołnierze polscy na froncie wschodnim? A jak wspominają zakończenie wojny ludzie w Polsce?

Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec 1945

Berlin-Karlshorst 8 maja 1945. Podpisanie aktu kapitulacji III Rzeszy. Wikipedia cc. Źr. Bundesarchiv

8 maja 1945 roku, Berlin-Karlshorst. Podpisanie aktu kapitulacji III Rzeszy, fot. Bundersarchiv

8 maja 1945 roku – miała miejsce ostateczna bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy Niemieckiej wobec zachodnich aliantów i ZSRR, tym samym zakończono II wojną światową w Europie. Do dziś istnieją dwie oficjalne daty jej zakończenia. 8 maja w państwach zachodnich i 9 maja w Rosji, a dawniej w ZSRR i państwach bloku wschodniego. Skąd wzięło to zamieszanie?

Czytaj dalej

Walki o Wilhelmshaven 24.04.-5.05.1945

wilhelmshaven

24 kwietnia – 5 maja 1945 roku – stoczono walki o miasto Wilhelmshaven na zachodzie Niemiec Brała w nich udział 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka, dla której była to ostatnie walki na froncie zachodnim podczas II wojny światowej. Jak przebiegały walki?
Czytaj dalej