Archive | Wrzesień 2017

You are browsing the site archives by date.

Wu Zetian – pierwsza i jedyna kobieta cesarz w historii Chin

Wu Zetian – pierwsza i jedyna kobieta cesarz w historii Chin

Wu Zetian była na początku zwykłą konkubiną. Jednak w wyniku szeregu intryg i dzięki własnemu urokowi za panowania cesarza Gaozong zyskała praktycznie nieograniczoną władzę, faktycznie przejmując rządy. Bezwzględnie eliminowała swoich przeciwników. Nie wahała się zdetronizować nawet własnych synów. Za jej panowanie buddyzm stał się religią państwową. Dzięki rządzeniu twardą ręką i przeprowadzeniu szeregu reform gospodarczych, wzrosło znaczenie […]

Odkryto na Ukrainie wczesnosłowiańską studnię sprzed ok. 1000 lat

Odkryto na Ukrainie wczesnosłowiańską studnię sprzed ok. 1000 lat

Ukraińscy archeolodzy w obwodzie żytomierskim odkryli niemal doskonale zachowaną drewnianą studnię z X wieku. Prawdopodobnie zbudowali ją Drewlanie, będący jednym z plemion wschodniosłowiańskich.

Zabytkowe drzwi w stylu mauretańskim w Marrakeszu

Zabytkowe drzwi w stylu mauretańskim w Marrakeszu

Zabytkowe drzwi w styklu mauretańskim w stolicy Maroka w Marrakeszu

Terakotowa Rzymska rynna odpływowa w postaci psa z I w. n.e.

Terakotowa Rzymska rynna odpływowa w postaci psa z I w. n.e.

Terakotowa Rzymska rynna odpływowa w postaci psa z I w. n.e.

Tańczące psy, 200 r. p.n.e. – 200 r. n.e.

Tańczące psy, 200 r. p.n.e. – 200 r. n.e.

Ceramiczna figurka”Tańczące psy”, datowana pomiędzy 200 r. p.n.e. – 200 r. n.e., Meksyk, Okres preklasyczny. Zbiory Princeton University Art Museum. źródło: Princeton University Art Museum