Tag Archive | XV wiek

Żelazny zamek w stylu gotyckim, Francja, XV-XVI wiek

Żelazny zamek w stylu gotyckim, Francja, XV-XVI wiek

  Żelazny zamek w stylu gotyckim, Francja, XV-XVI wiek, zbiory nowojorskiego muzeum Metropolitan Museum of Art Metropolitan Museum of Art   Reklamy

Monastyr Mołdawica

Monastyr Mołdawica

Monastyr Mołdawica z malowaną cerkwią pod wezwaniem Zwiastowania znajdujący się w miejscowości Vatra Moldoviței w Rumunii. Został wzniesiony już w latach 1402–1410 , ale uległ jednak zniszczeniu wskutek osunięcia się ziemi. Ponownie zbudowany w 1532 r. Fot. Alex Moise.

Szkocki kościół Św. Klemensa z XV wieku

Szkocki kościół Św. Klemensa z XV wieku

Kościół Św. Klemensa z XV wieku w Rodel, Hebrydy Zewnętrzne, Szkocja. Fot. Jim Richardson/National Geographic

„Brązowa głowa krolówej” z Ife

Dziś z ciekawostek będzie dotyczyło historii sztuki afrykańskiej Ife i tzw. „Brązowej głowy królowej”. 🙂