Tag Archive | Wehrmacht

Blokada Leningradu. 900 dni piekła.

8 września 1941 roku – rozpoczęło się oblężenie Leningradu przez wojska niemieckie, jedna z największych i najkrwawszych operacji II wojny światowej.  Blokada trwała do 27 stycznia 1944 roku. W trakcie niej życie straciło około miliona mieszkańców. Większość z nich zginęła nie od bomb wroga, a z głodu.

Bitwa pod Pokrytkami 20 sierpnia 1944 r.

20 sierpnia 1944 roku – w Pokrytkach koło Mławy oddziały Armii Ludowej stoczyły całodzienną walkę z dwoma batalionami SS wspieranymi przez żandarmerię i własowców, artylerię lekką, broń pancerną i lotnictwo, zabijając 15 hitlerowców, a 20 raniąc; AL-owcy stracili 7 zabitych (w tym trzech oficerów – kpt. Czesława Wiśniewskiego, por. Józefa Gumińskiego i ppor. Eugeniusza Kopkę) i 5 rannych. […]

Bitwa pod Studziankami 9-16 sierpnia 1944 r.

9–16 sierpnia 1944 roku – stoczono bitwę pancerną pod wsią Studzianki pomiędzy oddziałami 8. Armii Gwardii z przydzieloną do niej polską 1. Brygadą Pancerną im. Bohaterów Westerplatte a 45. Dywizją Grenadierów oraz elementami niemieckiej 1. Dywizji Pancerno-Spadochronowej Hermann Göring i 19. Dywizji Pancernej. Bitwa zakończyła się zwycięstwie sił polsko-radzieckich. Była to największa bitwa stoczona przez […]

Operacja lwowsko-sandomierska 13 lipca – 29 sierpnia 1944 r.

13 lipca 1944 roku – rozpoczęła się Operacja lwowsko-sandomierska – część radzieckiej operacji Bagration przeciwko wojskom niemieckim i węgierskim. Operacja trwała do 29 sierpnia i w wyniku niej wojska radzieckie wyzwoliły zachodnią Ukrainę i południowo-wschodnią część Polski.

Operacja Bagration 1944 r.

Operacja Bagration 1944 r.

22 czerwca 1944 roku – rozpoczęła Operacja Bagration (ros. Операция Багратион) jedna z największych ofensyw Armii Czerwonej na froncie wschodnim. Plan operacji został opracowany przez marszałka Konstantego Rokossowskiego. Od 12 lipca w operacji uczestniczyła 1. Armia Polska pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. W wyniku tej operacji Wehrmacht został odrzucony na odległość 600 km., a Grupa Armii […]