Walki o przełamanie Wału Pomorskiego 1945

Walki o Wał Pomorski 1945

Polsce żołnierze w trakcie walk. Fot. Narodow Archwiwum Cyfrowe

29 stycznia 1945 roku – oddziały 1. Armii Wojska Polskiego rozpoczęły się walki o przełamanie Wału Pomorskiego. Była to jedna z najcięższy batalii żołnierza polskiego na froncie wschodnim. Celem tej operacji było zdobycie silnego pasa niemieckich umocnień stałych i polowych Wału Pomorskiego tzw. Pommernstellung oraz utorowaniu sobie drogi do Pomorza i Bałtyku. Czytaj dalej

71. rocznica wyzwolenia Krakowa

Styczeń 1945 Kraków Armia Czerwona pod Wawelem

Styczeń 1945 roku, Kraków, Armia Czerwona pod Wawelem, fot. East News

18/19 stycznia 1945 roku –  radzieckie wojska 1. Frontu Ukraińskiego marszałka Koniewa wyzwoliły Kraków spod niemieckiej okupacji. Dzisiaj przypada 71. rocznica. Czytaj dalej

Ofensywa w Ardenach – ostatni zryw III Rzeszy na zachodzie

Niemcy ofensywa w ardenach grudzień 1944

16 grudnia 1944 r. oddziały niemieckie rozpoczęły w Ardenach swoją ostatnią wielką ofensywę w czasie II wojny światowej na froncie zachodnim. Jej celem było przecięcie alianckich linii zaopatrzeniowych i zniszczenie oddziałów brytyjskich operujących na terenie Belgii i Holandii. Jednak Niemcy ostatecznie ponieśli klęskę.
Czytaj dalej

Walki o Jabłonnę 10-28 października 1944 r.

Jabłonna

W drugiej i trzeciej dekadzie października 1944 roku na froncie wschodnim w rejonie wsi Jabłonna na północny zachód od Warszawy, prowadziła tu działania zaczepne 1. Armia Wojska Polskiego. We współdziałania z armiami radzieckimi 47. i 70., dążyła do zlikwidowania niemieckiego przedmościa w widłach Wisły i Narwi. Jak wyglądał przebieg walk? Czytaj dalej

Walki o warszawską Pragę 10-15 września 1944 r.

Warszawa Praga 1944

Wrzesień 1944 roku, kościuszkowcy walkach na ulicach warszawskiej Pragi, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

10 września 1944 roku – rozpoczęły się walki o warszawską Pragę pomiędzy niemieckim IV Korpusem Pancernym SS, a oddziałami 1. Armii Wojska Polskiego: 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte oraz dwiema radzieckimi armiami 70. i 47. Celem było opanowanie prawobrzeżnej Warszawy i udzielaniu pomoc walczącym jeszcze powstańcom po lewej stronie Wisły. Czytaj dalej